Wat men zegt over Seldom Sene

PERS | berichtenrecensies

Bespreking van het album “Goldberg Variations”
“Hun frisse en aanstekelijke manier van musiceren is regelrechte reclame voor de blokfluit.”

Tijdschrift Oude Muziek

Bespreking van het concert “J.S. Bach Goldberg Variations”
“Vijf artiesten die als één speelden, bijna op magische wijze…”

Bespreking van het concert “El aire se serena”
“Om kort te gaan, een meesterlijk voorbeeld van hoe je polyfonie uit de Renaissance op blokfluit moet spelen, met daarnaast de verdienste dat het meeste repertoire ook nog eens uit het hoofd werd gespeeld. (…) De keuze voor instrumentatie was perfect passend bij het karakter van elk stuk en het droeg bij aan een niveau van expressie waar veel vocale ensembles aan de top een puntje aan kunnen zuigen. Seldom Sene combineert het gemak van de vertolking van emoties met uitmuntend en helder virtuozendom.”

Mario Guada, Codalario

Bespreking van het album “El are se Serena”
“Of het nu gaat om een diepzinnig motet of een virtuoze dans, alles wordt door Seldom Sene gespeeld met de concentratie en flair die we ook hoorden op hun eerste cd. Daarbij komt de hele blokfluitfamilie aan het woord, van sopranino tot en met sub-contrabas. Afwisseling te over dus, zowel in repertoire als in instrumentcombinaties. Seldom Sene is echt een van de leukste en origineelste oudemuziekensembles van Nederland.”

Klassieke Zaken

Bespreking van het album “Goldberg Variations”
“Het ensemble biedt met een gepassioneerde aanpak, kunstige precisie, genuanceerde dynamiek en een uitstekend potentieel aan kleuren, een verassend spectrum van zelden gehoorde, betoverende klanken voor Bachs Variaties, zonder het idee van het stuk uit het oog te verliezen.”

Martin Hoffmeister, Radio MDR Klassik

Bespreking van het album “Not a single road”
“Wie denkt niet van blokfluitmuziek te houden, moet toch maar eens naar de nieuwe cd van het wonderbaarlijke kwintet Seldom Sene luisteren.”

Frits van der Waa, De Volkskrant

Bespreking van het album “Delight in Musicke”
“Van Veldhoven onderscheidt zich niet alleen door haar warm, romig timbre, maar ook door een sensitieve interpretatie. (…) De vijf dames van Seldom Sene doen hun naam eer aan: uit hun rijke instrumentarium distilleren ze een zelden gehoorde schoonheid, die je doet vergeten dat het hier om louter blokfluiten gaat.”

Margaretha Coonstra, Luister – Magazine over klassieke muziek

Bespreking van het album “El aire se serena”
“Naadloos en expressief samenspel maakt deze cd tot een aparte luisterervaring. (…) De opbouw van het programma verdient trouwens een compliment. De eerste helft heeft zowel muzikaal als inhoudelijk een serieus karakter, waarna de variatie toeneemt en de stukken korter maar ook spectaculairder worden. Zo blijf je luisteren!”

Reformatorisch Dagblad

Bespreking van het album “Fortune Infortune”
“Deze combinatie is goed voor de hoogste graad van melancholie, countertenor Daniel Elgersma en het fantastische blokfluitkwintet Seldom Sene doen Margaretha’s treurige ontboezemingen alle recht. Daniel Elgersma, vaak te vinden in de gelederen van het fameuze ensemble Vox Luminis, zingt verstaanbaar en expressief en zijn stem ligt comfortabel in een zacht bed van blokfluiten. Dit is een renaissance-cd om vaak te beluisteren.”

Marcel Bijlo, Klassieke Zaken